Ming Mu Di Huang Wan, 100 Caps

$23.95

Ming Mu Di Huang Wan 100 Caps

Brand: Evergreen Herbs

SKU: EG031 Category:

Description

 

Applications

 • Tonic Formula

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 18.2g
 • Shi Jue Ming (Concha Haliotidis), 9.1g
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 6.8g
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 6.8g
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 9.1g
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 6.8g
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 9.1g
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 6.8g
 • Fu Ling (Poria), 6.8g
 • Ju Hua (Flos Chrysanthemi), 6.8g
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 6.8g
 • Ji Li (Fructus Tribuli), 6.8g

 

*The statements on this page have not been evaluated by the Food & Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.